Priemyselná výroba v Poprade a okolí

Brantner Poprad, s. r. o.

ZBER a ODVOZ odpadov,
TRIEDENIE a ZHODNOCOVANIE odpadov,
Čistenie ulíc,
Verejná zeleň
Zimná údržba

  • iné
  • Poprad
9447