Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Poprad24.3.2018

Peter Stanley Procházka – Film.sk

Tatranská galéria - Artklub

Výstava fotografií známeho bratislavského fotografa predstavuje autorov pohľad na čarovný svet filmu u nás. Fotografie ...

ČAROKRUHY

dom kultúry – foyer

Výstava prác detí a mládeže z ateliérov Anny Fedákovej, Veroniky Károlyiovej, Rudolfa Rabatina zo ZUŠ na Štefánikovej ...

Výstava fotografií Asociácie profesionálnych fotog

Tatranská galéria v Poprade

APFSR je profesijným združením osobností, pre ktorých je fotografické umenie poslaním a ktoré šíria dobré meno ...

PAMIATKA OBETÍ PRVÉHO TRANSPORTU ZO SLOVENSKA DO K

Tatranská galéria v Poprade

Predstavenie knihy Ladislava Grosmana NEVESTA a premietanie dokumentárneho filmu OĽGY POHANKOVEJ Posolstvo pre ...

PAMIATKA OBETÍ PRVÉHO TRANSPORTU ZO SLOVENSKA

Tatranská galéria v Poprade

Predstavenie knihy Ladislava Grosmana NEVESTA a premietanie dokumentárneho filmu OĽGY POHANKOVEJ Posolstvo pre ...

PAMIATKA OBETÍ PRVÉHO TRANSPORTU ZO SLOVENSKA DO K

divadelná sála Domu kultúry v Poprade

Slovenské národné múzeum, Múzeum židovskej kultúry v Bratislave, Tatranská galéria v Poprade a mesto ...